Services

 

Wij zien het als onze taak aan u geneesmiddelen te verstrekken en daarbij de begeleiding te geven die nodig is voor een correct en veilig gebruik. Om dit te kunnen realiseren volgt hieronder belangrijke informatie over onze apotheek en onze werkwijze.

Algemene apotheekgegevens
Apotheek de Castro
Muiderstraat 14-16
1011 RB  Amsterdam
Tel.                 020-624 13 63
Fax.                020-620 90 23
Internet          www.apotheekdecastro.nl

Hoe komt u bij Apotheek de Castro?
Apotheek de Castro vindt u in de Muiderstraat aan de rechterkant wanneer u vanaf het Waterlooplein/Mr. Visserplein richting Hortus/Artis gaat. De trams 9 en 14 stoppen in de Muiderstraat  (de officiele naam van de halte is Mr. Visserplein) op 100 meter afstand van de apotheek. De afstand naar het metrostation Waterlooplein is ongeveer 300 meter.

Openingstijden:
Maandag, Dinsdag, Woensdag en Vrijdag: 8.30 uur tot 17.30 uur
Donderdag: 8.30 uur  tot 20.00 uur
Zaterdag: 10.00 uur tot 14.00 uur.

Als de apotheek gesloten is kunt u voor spoedmedicatie van 9 uur ’s morgens tot 9 uur ’s avonds  terecht bij de apotheek in het OLVG- locatie Oost, Oosterpark 9,  telefoon 020-599 41 90
Of voor spoedmedicatie 7 dagen per week en 24 uur per dag in de apotheek in het OLVG- locatie West (voorheen het Sint Lucas Andreas Ziekenhuis) , Jan Tooropstraat 164, telefoon 020 -  510 88 26 

Voor avond, nacht en weekenddienst van apotheken kunt u ook kijken op:

https://www.fbadam.nl/pages/default.asp?articleid=208395:208398

Inschrijving en uitschrijving
Om uw geneesmiddelengebruik zo goed mogelijk te begeleiden vragen wij bij uw inschrijving naast uw adres en verzekeringsgegevens ook informatie over uw gezondheid en geneesmiddelengebruik. Deze gegevens verwerken wij in ons apotheeksysteem waardoor bewaking op eventuele ongewenste effecten van aan u voorgeschreven geneesmiddelen mogelijk is.

Bij uitschrijving kunt u aan ons een overzicht vragen van geleverde geneesmiddelen die u mee kunt nemen naar een andere apotheek.

Waarneming
Bent u bij ons ingeschreven, maar haalt u uw medicijnen bij een andere apotheek in de regio Amsterdam, dan kunt u die apotheek toestemming geven uw medicatiegegevens via het LSP (Landelijk Schakel Punt) elektronisch te laten inzien door andere apotheken. Wij kunnen dan via ons apotheekinformatiesysteem zien welke geneesmiddelen u geleverd heeft gekregen. Op die manier kunnen we uw medicatiedossier zo volledig mogelijk houden en uw geneesmiddelengebruik bewaken. Als u geen toestemming geeft of als de apotheek buiten onze regio ligt dan moet u zelf deze informatie aan ons doorgeven.

Gaat u naar het ziekenhuis?
De Apotheek Servicepunten van de Amsterdamse ziekenhuizen vragen voor opname een medicatieoverzicht van u op aan de apotheek. Bij ontslag uit het ziekenhuis stuurt het Apotheek Service Punt een overzicht met de (gewijzigde) medicatie aan de apotheek.

U kunt ook voor een bezoek aan een specialist zelf een overzicht aanvragen bij de apotheek om mee te nemen. 

Privacy
De apotheek beschikt over een aparte ruimte voor het bespreken van privacy gevoelige onderwerpen. U kunt ons altijd vragen hier gebruik van te maken. Ook kunt u ons later bellen en eventueel een afspraak maken.

Zonder voorafgaande toestemming kunnen persoonsgegevens aan hulpverleners die direct bij uw behandeling betrokken zijn worden verstrekt. In dat geval worden alleen die gegevens verstrekt die nodig zijn voor de hulpverlening.

Ook tijdens de dienstwaarneming kan door communicatie van het computersysteem van de waarnemende apotheek met het computersysteem van Apotheek de Castro uw voorgeschreven medicatie worden bewaakt door de waarnemende apotheek. Dit kan alleen als u aan Apotheek de Castro toestemming heeft gegeven om uw gegevens via het LSP (Landelijk Schakel Punt) elektronisch beschikbaar te stellen. Als u dit niet wilt dient u de waarnemende apotheek zelf een overzicht van uw medicatie te geven.

U heeft het recht om uw medicatiedossier in te zien, aan te vullen of om het dossier te laten vernietigen. Ook kunnen wij u een afschrift van de gegevens in uw dossier leveren. Er zal geen elektronisch dossier van u worden aangelegd als u hiertegen bezwaar maakt om persoonlijke redenen. U moet dan wel een zogenoemde Privacy Verklaring ondertekenen.

Rechtstreekse declaratie naar de verzekering
Indien wij uw verzekeringsnummer en verzekering kennen, kunnen wij de rekening van de meeste geneesmiddelen rechtstreeks naar de verzekering sturen. U hoeft er dan zelf niet meer naar om te kijken. Houdt u echter rekening met medicijnen die niet (geheel) worden vergoed. Dit zijn vaak geneesmiddelen die u ook zonder recept kunt kopen of geneesmiddelen die duurder zijn dan vergelijkbare geneesmiddelen. Deze zult u wel geheel of gedeeltelijk zelf moeten betalen.

Soms worden geneesmiddelen alleen vergoed als er vooraf toestemming is gegeven door uw verzekering. U zult dan eerst een machtigingsaanvraag van uw arts moeten indienen bij uw verzekering. Als u bericht heeft gekregen van uw verzekering dat uw geneesmiddel wordt vergoed kunt u met deze machtiging het geneesmiddel bij de apotheek zonder betaling halen. Voor artikelen die speciaal voor u besteld moeten worden en niet vergoed worden door uw verzekering vragen wij een aanbetaling van 25 % ( minimaal € 5,00).

Voor welke periode kunt u geneesmiddelen meekrijgen?
Wanneer u voor de eerste keer een geneesmiddel krijgt voorgeschreven geven wij u eerst voor een periode van 2 weken het middel mee. Dit wordt gedaan om verspilling van geneesmiddelen tegen te gaan als het geneesmiddel niet verdragen wordt of niet voldoende werkt. Als u het geneesmiddel voor langere tijd moet gebruiken mogen wij u dit voor maximaal 3 maanden meegeven. Voor de slaap- en kalmeringsmiddelen en antibiotica geldt dat we u deze middelen voor maximaal 1 maand mogen meegeven.

Herhalingsrecepten
Als de arts op het recept geneesmiddelen heeft voorgeschreven voor een langere periode dan wij mogen meegeven, of duidelijk op het recept heeft aangegeven dat het herhaald mag worden, krijgt u van ons een herhalingsrecept mee. Dit herhalingsrecept kunt u in principe alleen in Apotheek de Castro gebruiken. Een herhalingsrecept blijft maximaal 1 jaar geldig.

Bestellen geneesmiddelen
Als uw geneesmiddelen op raken en u moet deze door blijven gebruiken dan dient u zelf bij uw arts om een nieuw recept te vragen. Deze kan als u dit wilt vaak het recept naar ons elektronisch versturen of naar ons toe faxen. Wij kunnen de geneesmiddelen dan van te voren voor u klaar maken zodat u zo kort mogelijk hoeft te wachten. De meest gebruikte geneesmiddelen hebben wij gewoonlijk op voorraad.

Maar omdat veel zorgverzekeraars alleen door hen aangewezen specifieke merken vergoeden, komt het steeds vaker voor dat wij uw geneesmiddel moeten bestellen. Het is daarom verstandig uw recept een week voordat uw geneesmiddelen op zijn bij uw arts aan te vragen en de geneesmiddelen de volgende dag na 12 uur bij ons op te halen. Zo hebben wij voldoende tijd om uw medicijnen te bestellen of klaar te maken. Wij bewaren de voor u bestelde geneesmiddelen gedurende maximaal 1 maand.

Overtollige of vervallen geneesmiddelen
Deze kunt u bij de apotheek ter vernietiging inleveren. U kunt deze ook inleveren bij de chemo-kar. Gebruikte naalden voor injecties kunt u alleen inleveren in speciale  naaldencontainers. Deze kunt u bij ons gratis krijgen.

Bezorgdienst
Voor degenen die slecht ter been zijn en niet naar de apotheek kunnen komen, hebben wij een bezorgdienst ingesteld. Het is echter niet de bedoeling dat hier nodeloos gebruik van wordt gemaakt. Het is een service van onze apotheek die in principe alleen wordt geleverd als het nodig is.

Wilt u de apotheker spreken?
Als u een gesprek wilt met de apotheker over uw medicatie dan kunt u het beste van tevoren (telefonisch) een afspraak maken. Dan weet u zeker dat u hem direct kan spreken en dat er voldoende tijd is om uw vragen te beantwoorden.

Heeft u een klacht?
Wij doen ons best om u de geneesmiddelen te leveren die u nodig heeft en daarbij een zo goed mogelijke begeleiding te geven. Bent u hierover niet tevreden, of hebben wij een fout gemaakt, laat het ons dan weten. Zo kunt u bijdragen aan een verbetering van onze zorgverlening.